home

B&G

 • B&G
 • kinderen
 • kleinkinderen

auto

 • TOY
 • BusCA
 • TOY in 't zand
 • toyota hzj78
 • hzj extreem
 • ons bussie
 • keuze toyota

voorbereiding

 • website
 • kamperen
 • gezondheid
 • documenten
 • proviand
 • gereedschap
 • kaarten en boeken
 • apparatuur
 • gps

FAQ

 • algemeen
 • tips
 • bandenspanning
 • afrika
 • rusland/mongolië
 • australië

reizen

gastenboek

 • lezen
 • toevoegen
Exploring Namibië 2017
::
algemeen
 • algemeen
 • safariboekje
 • namibia 1
 • namibia 2
::
reisverslag
Exploring Namibië 2017 :: algemeen :: reisverslag

 

Voorgeschiedenis

 

Van 23 juli tot 8 augustus 2017 maken we met onze kinderen en kleinkinderen een rondreis in Namibië.

 

We (be-) leven een droom die begon met de geboorte van Yara op 24 maart 2005. We waren toen in Ethiopië en drie maanden onderweg voor onze grote Afrikareis van een jaar. Half mei vlogen we vanuit Oeganda terug voor het huwelijk van Bas & Eva. Pas toen konden we haar voor het eerst knuffelen. Yara werd ons "afrikakleinkind" en we spraken met haar af, dat we naar Afrika zouden gaan als ze tien jaar oud was. Mét de hele familie.

Door de komst van Lou en Lois werd het, tot Yara's verdriet, twee jaar uitgesteld. Dat gebeurde niet toen de geboorte van Rosalie vorig jaar werd aangekondigd. Gelukkig is Rosalie gezond, sterk en vrolijk genoeg om mee te gaan.

 

We kozen voor Namibië, omdat Namibië als écht woestijnland ons hart had gestolen. Maar ook is het een veilig land in alle opzichten. Politiek stabiel, geen malariagevaar in de periode dat we er zijn, goede infrastructuur (wegen, gezondheidszorg, accomodatie, enz.).

In Namibië is veel wild te vinden (Etosha N.P.) en we kunnen er ons gezin kennis laten maken met mensen van de San Khoi- (Bushmen) en Himba-stammen.

 

Het begon met Yara, maar het mondde uit in iets wat steeds belangrijker werd. Dit is immers een fantastische manier om ons leven als overlanders, onze liefde voor de woestijn en voor Afrika te delen met degenen die ons het liefst zijn.

Ons gezelschap bestaat uit 19 mensen, 9 volwassenen en 10 kinderen. Rosalie is met haar bijna 11 maanden de jongste en Betty de oudste. 

 

Voorbereiding

 

Begin 2016 begonnen we gericht met de organisatie en planning. Wanneer, welke route, welke excursies, lodges, campings, vliegreis, ... teveel om op te noemen. Wat een voordeel is het dan om er zelf uitgebreid te hebben rondgereisd.

Het bedrijf (Absolut Tours & Safaris) van een vriend die we indertijd hebben ontmoet in Zuid Afrika heeft de rondreis naar onze wensen samengesteld langs een aantal hoogtepunten. Afwisselend kamperen we in tenten op campings (7x) met goede voorzieningen en overnachten we in lodges en hotels (7x). Na de nachtvlucht zijn we twee dagen in een hotel in Windhoek, zodat we kunnen uitrusten en bijkomen. 

We hebben de beschikking over een toffe overlandtruck met alle keuken- en kampeerspullen mét chauffeur en een gids/kok.

 

Vanaf begin dit jaar ging er met regelmaat een NAMIBRIEF voor de Namibië Reismap de deur uit (voorbeeld, zie hieronder). Daarin kwam relevante informatie voor ons gezelschap aan de orde: vereiste reisdocumenten, inentingen, het weer, kleding, de campings, de vliegreis, enz. 

De KLM opende juist vorig jaar een verlenging van de lijn Amsterdam-Luanda (Angola) naar Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Voor de promotie werden goedkopere tickets aangeboden. Bovendien konden we als groep boeken, wat een aantal voordelen bood. 

En we ontwierpen ons eigen reislogo. 

 

Kamperen

 

Voor tenten en matrassen zorgt A.T.S. Slaapzakken en kussens moeten we zelf meenemen. Voor de aanschaf van de nodige slaapzakken kregen we een prachtige aanbod van Lowland Outdoor (met dank aan Sietse). Op het internet scoorden we prachtige fleecedekentjes die, opgevouwen in een tasje, als kussentje kunnen dienen. We lieten er de naam van iedere deelnemer en de "Exploring Namibië 2017" in borduren. Praktisch en het zal voor iedereen een mooie herinnering zijn.

  

De kids

 

Voor de kids stelden we het "Safariboek" samen. We illustreren en beschrijven de dieren die gezien kunnen worden. Mét afvinklijst. Ook beroemde bomen, planten en landschappen staan erin en een kleurplaat, zoek de 10 verschillen en een (Afrika-)woordzoeker. De kids hoeven zich niet te vervelen en ze kunnen nog iets leren ook. 

 

Voorbeeld Namibrief 

 

 

 

History

 

From 23 July to 8 August 2017 we make a trip to Namibia with our children and grandchildren.

We live a dream that began with Yara's birth on March 24, 2005. At the time we were in Ethiopia and three months on the road of our big African trip of a year. Half May we flew back home from Uganda for Bas & Eva's wedding. Then we could hug her for the first time.

Yara became our "africa-grandchild" and we promised her to go to Africa when she was ten years old. With the whole family. When Lou and Lois were born, the trip was postponed for two years. That did not happen when Rosalie's birth was announced last year. Fotunately Rosalie is healthy, strong and happy enough to join.

 

We chose Namibia because Namibia had stolen our heart as a desert country. But it is also a safe country in all respects. Politically stable, no malaria in the period we are there, good infrastructure (roads, health care, accommodation, etc.).

In Namibia there is a lot of wildlife (Etosha N.P.) and our family can meet with San Khoi (Bushmen) and Himba tribes.

 

It started with Yara, but it grew into something that became increasingly important. After all, this is a great way to share our lives as overlanders, our love for the desert and for Africa with those who are ours most.

Our company consists of 19 people, 9 adults and 10 children. Rosalie is the youngest with her almost 11 months old and Betty is the oldest.  

 

Preparation

 

Early 2016 we began to focus on the organization and planning. When, which route, which excursions, lodges, campsites, air travel, ... too much to mention. The company (Absolut Tours & Safaris) of a friend we met at the time in South Africa has compiled our wishes along a number of highlights.

Alternately we camp in tents on campsites (7x) with good facilities and overnight in lodges and  hotels (7x).

After the night flight, we spend two days in a hotel in Windhoek, so we can rest and recover.

We have a nice overland truck with all the kitchen and camping equipment and a driver and a guide/cook.

 

Early this year we started to send regurarly a NAMIBRIEF to the kids (example, see below). This included relevant information: required travel documents, vaccinations, weather, clothes, campsites, air travel, etc.

The KLM just opened an extension of the line Amsterdam-Luanda (Angola) to Windhoek, the capital of Namibia last year. Cheap tickets were offered for the promotion. In addition, we could book as a group, offering some benefits.

And we designed our own travel logo.  

 

Camping

 

A.T.S. takes care of the tents and mattresses. We need to bring sleeping bags and pillows. For the purchase of the necessary sleeping bags we received a beautiful offer of Lowland Outdoor (thanks to Sietse).

On the internet we scored beautiful fleeceblankets that can be used as a pillow, folded in a bag. We left the name of each participant and the Exploring Namibia 2017 in embroidery. Practical and it will be a nice memory for all. 

 

The kids 

 

For the kids we put together the "Safaribook", with illustrations and descriptions of the game that can be seen. Also famous trees, plants and landscapes are in it and a colouring page, find the 10 differences and a (African) word searcher. The kids do not have to get bored and they can learn something too.  

 

Example Namibrief : see above